Pages

25 Nabi

Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah S.W.T. dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an:

"... ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (Q.S. Al Ahzab : 39).

Perbezaan antara Nabi dan Rasul: 
Nabi = menerima wahyu dari Allah S.W.T. untuk dirinya sendiri.
Rasul = menerima wahyu dari Allah S.W.T. guna disampaikan kepada segenap umatnya. 

Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz :
 
Wajib:
1.Siddiq (Benar)
2.Amanah (Dipercayai)
3.Tabliqh (Menyampaikan Wahyu)
4.Fathonah (Pandai) 

Mustahil:
1.Berdusta
2.Khianat
3.Menyembunyikan Wahyu
4.Bodoh

Jaiz:
1.Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana manusia).


Di dunia ini telah banyak Nabi dan Rasul telah diturunkan, tetapi yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah sebanyak 25 Nabi dan Rasul :

Kalau Suke, LIKE je =)

(c)SyazriL . Hakcipta Terpelihara 2011